Andrea official Website

News

Андреа и Анелия на корицата на списание Блясък

Андреа и Анелия са повече от колежки, защото идеално знаят, че цената на истинското приятелсвто се заплаща с дела – вярност, преданност и чиста, неопетнена от злободневното дребнотемие колегиалност.

bliasak

bliasak2