Andrea official Website

News

Нов пробив за Андреа на световната сцена

Андреа и Кости фигурират в официалните сайтове на MTV в няколко държави като Русия – http://www.mtv.ru/Star/Sahara/ , Испания – http://www.mtv.es/musica/artistas/sahara/videos/champagne-670307/ , Англия – http://www.mtv.co.uk/artists/sahara и други.

rus

uk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ad