Andrea official Website

АНДРЕА – НЕБЛАГОДАРЕН / ANDREA – NEBLAGODAREN (OFFICIAL 4K VIDEO) 2010

“Neblagodaren” is one of Andrea’s biggest hits. On 2010 was the release of the song and it became a total hit of the year in Bulgaria. The song is gaining popularity in Albania, Montenegro, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia, Turkey, Romania, Macedonia, Serbia and Kosovo,  later after that the song became hit of the Balkans with many covers in different languages. One of the first covers of the song are from Serbia, Romania, Kazakhstan, Uzbekistan etc. Тhe song finds a place in the choreographies of various dance groups and zumba dancers from all around the world such as: Italy, Portugal, Brazil, Spain, Singapore, Mexico, India, Japan, France and many others. The song sounded on a performance of a dance group which take part of Turkey’s biggest show for tallents called “Yetenek Sizsiniz”.

“Неблагодарен” е един от най-големите хитове на Андреа. През 2010 г. излезе песента и тя стана тотален хит на годината в България. Тя набира популярност  в Албания, Черна Гора, Армения, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Турция, Румъния, Македония, Сърбия и Косово, а по-късно след това песента става хит на Балканите с много кавъри на различни езици. Едни от първите кавъри на песента са от Сърбия, Румъния, Казахстан, Узбекистан и др. Песента намира място в хореографиите на различни танцови групи и зумба танцьори от цял свят като: Италия, Португалия, Бразилия, Испания, Сингапур, Мексико, Индия, Япония, Франция и много други. Песента прозвуча в изпълнение на танцова група, която участва в най-голямото шоу за таланти в Турция, наречено “Yetenek Sizsiniz”.

 

Photos: